Herdenkingsbijeenkomst 20 mei 2017

Graag wil ik u namens het bestuur van de Stichting herdenken Geweldslachtoffers*) nader informeren over het monument de Muur tegen Geweld dat de naam “Het Onbevattelijke” draagt.

De Muur tegen Geweld bevindt zich in de gemeente De Wolden in Drenthe in een rustige, landelijke omgeving, die zich goed leent voor gedenken en bezinnen. Het monument is allereerst een plaats om mensen te gedenken die door geweld om het leven zijn gekomen. Nabestaanden hebben de mogelijkheid dit te doen door de naam van hun dierbare in de vorm van een plaatje op de muur aan te brengen. Inmiddels zijn ruim 100 plaatjes met de naam en/of foto van een slachtoffer aangebracht. Deze plaats biedt nabestaanden verder de gelegenheid alleen of samen met anderen, bijvoorbeeld lotgenoten, stil te staan bij de dood van hun dierbaren en hun verdriet te delen.

Met deze brief willen wij u laten weten, dat u ook gebruik kunt maken van de mogelijkheid om een plaatje aan te brengen op de Muur tegen Geweld. Elk jaar in de maand mei wordt er een ceremonie gehouden. De eerstvolgende gelegenheid is op zaterdag 20 mei 2017. De ceremonie vindt ’s middags plaats. Na een inloop met koffie en thee vindt het officiële gedeelte plaats: het lezen van een gedicht, muziek, een rondgang om het monument waarbij de nabestaanden één voor één het naamplaatje aan de Muur bevestigen, het lezen van de namen van alle slachtoffers die op de Muur zijn vermeld en het leggen van bloemen. Na afloop is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten.

In de bijlage bij deze brief treft u een tweetal documenten aan. Het eerste betreft de richtlijnen die ons bestuur heeft opgesteld met betrekking tot het aanbrengen van een naamplaatje. Het tweede is een aanmeldingsformulier, dat u kunt invullen en opsturen wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een plaatje op de Muur aan te brengen. Om een indruk te krijgen van het monument kunt u ook kijken op onze website: www.muurtegengeweld.nl.

Wij kunnen ons voorstellen dat u eerst nog nadere informatie wilt hebben, of dat u vragen of opmerkingen hebt. Neemt u dan contact met de secretaris van het bestuur.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*