Herdenken

herdenken

Elke nabestaande kan op elk moment de muur bezoeken – alleen of in een groep.

Bijeenkomsten
Wanneer u bij het monument een bijeenkomst wilt houden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. Te denken valt aan groepen nabestaanden, maar ook scholieren/studenten of bepaalde beroepsgroepen.
Mogelijk kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij het invullen van een dergelijke bijeenkomst; wij denken graag met u mee.

Naamplaatjes
Nabestaanden van personen die door geweld om het leven zijn gekomen, hebben de mogelijkheid een naamplaatje van hun dierbare op de muur aan te brengen. Inmiddels zijn vele naamplaatjes bevestigd. In gezamenlijk overleg kunnen naamplaatjes worden toegevoegd. De Stichting Herdenken Geweldslachtoffers heeft hiervoor een aantal regels opgesteld.

Zo moet het plaatje aan bepaalde afmetingen voldoen; maar de keuze van het materiaal en vorm zijn vrij en nabestaanden kunnen zelf een plek op de muur aanwijzen. Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de leveranciers van de plaatjes? Neem dan contact op met de secretaris van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers.