Financieel verslag

Kort Financieel Overzicht 2015

Inkomsten
Saldo 2014 57.271,17
Bijdrage Fonds Slachtofferhulp 10.000,00
Bijdrage plaatjes 460,00
Rabobank 276,76
68.007,93

 

Uitgaven
Dag herdenking slachtoffers 6.455,42
Aanpassingen muur en omgeving 24.732,82
Representatie, communicatie 4.286,29
Bestuurskosten 1.258,58
Bankkosten 152,84
Waterschap 111,55
36.997,50

 

Saldo 31 december 2015 31.010,43